Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bestelling aan Huis: Een tussenpersoon tussen consument en winkelier en is zelf geen partij.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een leveringsovereenkomst op afstand aangaat met de winkelier.

Winkelier: De natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij Bestelling aan Huis en producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst: De leveringsovereenkomst tussen consument en winkelier.

Website: www.bestellingaanhuis.nl het dashboard waar de consument een bestelling kan plaatsen bij de aangesloten winkelier.

 

Identiteit ondernemer:

Naam ondernemer: “Bestelling aan Huis”

Vestigings- en bezoekadres:

Chr. Huygensstraat 1

1131 VB Volendam.

 

Bereikbaarheid:

Telefonisch: 0299-714200

Per e-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

 

KvK-nummer: 51644037

BTW-nummer:NL.8159.94.278.B01

 

VOORWOORD

Deze algemene voorwaarden omschrijven het bestelproces tussen consument en winkelier en op welke wijze Bestelling aan Huis haar diensten verleend. Door het plaatsen van een bestelling bij een van de aangesloten winkeliers, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik van onze website en/of onze diensten te maken.

 

BESTELPROCES

Indien u een bestelling plaatst via de website, wordt deze bestelling rechtstreeks naar de betreffende winkelier verzonden. Daarmee komt een leveringsovereenkomst tot stand tussen u en de winkelier. De website Bestelling aan Huis fungeert hierin slechts als hulpmiddel. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de betreffende winkelier gesloten. Deze is te vinden op het bestelpagina van de betreffende winkelier.

 

LEVERING EN (ONLINE) BETALING

Wanneer u een bestelling via de website heeft geplaatst, wordt u in de gelegenheid gesteld om deze te bevestigen en online te betalen. De prijzen op de website zijn van toepassing en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De winkelier is verantwoordelijk voor de op de website vermelde beschrijving en prijzen van producten. Indien u twijfelt over de verstrekte informatie, verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met de betreffende winkelier.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) om uw bestelling te betalen en te laten bezorgen. Persoonlijk bent u verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord en het gebruik van betaalmiddel/-pas om de transactie te sluiten. Bestelling aan Huis is niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties welke door uw nalatigheid zijn gepleegd met uw betaalmiddel/-pas.

Betalingen die op de website worden voldaan, worden rechtstreeks aan de betreffende winkelier gedaan. De betaling kan alleen worden teruggestort indien de winkelier niet tot levering is overgegaan. In dat geval zal de betaling binnen maximaal 10 werkdagen worden teruggestort door de betreffende winkelier.

 

CORRECTHEID GEGEVENS

Bestelling aan Huis is geen partij in de uiteindelijke overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van de bestellingen noch voor de geleverde kwaliteit van de producten. De winkelier is verantwoordelijk voor de op de website vermelde prijzen (en wijzigingen hiervan) van producten, de kwaliteit van het bestelde producten, alsmede de op de website vermelde verwachte leveringstijden. Bestelling aan Huis is dan ook niet aansprakelijk voor de prestaties van de winkeliers.

Indien onjuiste gegevens aantreft op enig onderdeel van de website, danwel op de website van de winkeliers, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit meldt op .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), dan zullen wij spoedig zorgdragen voor aanpassing hiervan.

 

KLACHTAFWIKKELING

Klachten over het product dient u rechtstreeks in te dienen bij de betreffende winkelier, met een afschrift aan Bestelling aan Huis.

Klachten over de diensten van de winkelier dient u uiterlijk 3 dagen na het plaatsen van de bestelling in te dienen via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), of via het nummer 0299-714200. Bestelling aan Huis aanvaard hierin geen enkele aansprakelijkheid, maar zal bemiddelen om een passende oplossing voor beide partijen te bieden.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Bestelling aan Huis is de maker en tevens auteursrechthebbende van het materiaal van deze website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ondernemer enig (onder)deel van de website op enige wijze te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestelling aan Huis uitdrukkelijk vereist.

 

Volendam, mei 2018

 

versie 1.0